ปทุมธานี-“วัดลำมหาเมฆ”จัดงานทอดกฐินสามัคคี ได้เงินกว่า 2.25 ล้านบาท

ปทุมธานี-“วัดลำมหาเมฆ”จัดงานทอดกฐินสามัคคี ได้เงินกว่า 2.25 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร

             เมื่อวันที่ 11 เดืนพฤศจิกายน 2566 ที่วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พระครูไพโรจน์สาคุณ เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน  เขต 1 เจ้าาวาสวัดลำมาหเมฆ ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี  โดยมีผู้ศรัทธาเดินทางมาร่วมงานบุญกฐินเป็นจำนวนมาก โดยทางวัดฯได้มีการเตรียมสถานที่จัดโรงทานกว่า 63 โรงทาน เพื่อบริการอาหารและเครื่งดื่มให้กับญาติโยมที่เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยยดกฐินที่ได้เป็นเงินกว่า 2,225,245.25 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

             พระครูไพโรจน์สาคุณ เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน  เขต 1 เจ้าาวาสวัดลำมาหเมฆ  กล่าวว่า งานปีนี้ทางวัดต้องขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ขงทางวัดลำมหาเมฆ และขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณทุกๆท่าน ทั้งคุณแม่ชั้น ครุฑเงิน และครอบครัว ,คุณพ่ออุดม พานทอง และครอบครัว,คุณละเมียด ครุฑเงิน และครอบครัว,คุณสมร ก้อนใส และครอบครัว,คุณวรรณดี พานทอง และครอบครัว
ประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

             ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณคณะประธานอุปถัมภ์ รองประธานอุปถัมภ์ กรรมการ และคณะเจ้าภาพกฐินสายต่างๆ ท่านสาธุชนที่มาร่วมงาน ท่านสาธุชนที่สนับสนุนการจัดงาน และคณะเจ้าภาพโรงทาน ทั้ง 63 โรงทาน ทางวัดฯ รู้สึกปลาบปลื้มใจ ที่ได้รับพลังสนับสนุนแรงกาย แรงใจเกื้อกูลจากทุกฝ่าย ขับเคลื่อนให้งานทอดกฐินสามัคคีของวัดลำมหาเมฆ ในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

             สุดท้าย ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณ พลังอันเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคีของคณะพระสงฆ์ สามเณร วัดลำมหาเมฆ ทุกรูป วัดลำมหาเมฆ ขออนุโมทนาบุญ ในวิหารทาน ในสังฆทานที่ทุกท่านได้ทำไว้ดีแล้วนี้ ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงบังเกิดผลเกื้อกูลทั้งทางโลกและทางธรรม จงเป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลให้ทุกท่าน มีความสุข ด้วยพรทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมสัมมาปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพาน เทอญ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!