ประจวบคีรีขันธ์-วัดห้วยมงคล อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานยังยอดพระเกศหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์-วัดห้วยมงคล อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานยังยอดพระเกศหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 15 ก.ย.66 ที่วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ พระพิศาลสิทธิคุณ หรือท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล มอบหมายให้ พระครูวินัยธรธวัชชัย ชาครธมฺโม (หลวงพ่อนิล) อาศรมศรีชัยรัตนโคตร เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนกรามจากประเทศศรีลังกา บรรจุในพระอบทองคำนำขึ้นไปประดิษฐานยังยอดพระเกศหลวงพ่อพระพุทธโสธรองค์ใหญ่ ท่ามกลางปรากฏการณ์ท้องฟ้าเปิดให้เห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องแสงเจิดจรัสอยู่ตรงปลายยอดพระเกศ เป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักขณะประกอบพิธี โดยมี นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ พุทธศานิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี ตามที่สาส์นจากนายรนิล วิกรมสิงหะ ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกา ได้ให้ผู้แทนนำไปถวายแด่ท่านพระพิศาลสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ลงวันที่ 28 ม.ค.66 ความว่า ประเทศศรีลังกาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีทางด้านพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลานาน และเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาได้เสื่อมถอยลงมาจนถึงขั้นวิกฤต พระมหากษัตริย์ศรีลังกาสมัยนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์สยามไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือจากประเทศไทยจึงได้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ ภายใต้นิกายที่เรียกว่า สยามนิกาย ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธศาสนานิกายสำคัญในศรีลังกา รวมระยะเวลา 270 ปีจนถึงปัจจุบัน
          และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์อันดีทางวัฒนธรรมและศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา รัฐบาลประเทศศรีลังกาได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากพระพิศาลสิทธิคุณ ช่วยจัดพิธีอุปสมบทหมู่ให้กับชาวพุทธประเทศศรีลังกาจำนวน 95 รูป และบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) จำนวน 117 คน ซึ่งทางวัดห้วยมงคลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ สมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนำมาถวายแด่พระพิศาลสิทธิคุณ เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!