ชลบุรี-ผู้ใหญ่สุวัฒน์ นั่งแท่นกำนันบางละมุง แทนกำนันมาโนช ที่หมดวาระ

ชลบุรี-ผู้ใหญ่สุวัฒน์ นั่งแท่นกำนันบางละมุง แทนกำนันมาโนช ที่หมดวาระ

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันนี้ (15 ก.ย.66) ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการคัดเลือกกำนันตำบลบางละมุง แทนนายมาโนช ทรงโยธิน ซึ่งหมดวาระ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ.2551 โดยให้กำหนดวันคัดเลือกกำนัน ภายหลังที่ได้ดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ว่างอยู่ก่อน หรือว่างอยู่ในวันที่มีประกาศ ให้มีการคัดเลือกกำนัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน ซึ่งการคัดเลือกกำนัน ต้องเป็นไปโดยเปิดเผย
          โดยผู้ใหญ่บ้าน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด ที่มีอยู่ในตำบล ซึ่งตำบลบางละมุง มีผู้ใหญ่บ้านมาครบ จำนวน 5 คน โดยในที่ประชุม เสนอชื่อนายสุวัฒน์ สิริมณีรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เป็นกำนันตำบลบางละมุง เพียงคนเดียวและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุวัฒน์ สิริมณีรัตน์ ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลบางละมุง คนต่อไป
          ทั้งนี้ นายอำเภอบางละมุง จะทำการประกาศผลการคัดเลือกกำนัน ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลบางละมุง ให้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!