อุบลราชธานี-จีตัมเกาะ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

อุบลราชธานี-จีตัมเกาะ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (5 ก.ย.66) ที่ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (ส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ) ถนน ราชวงศ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแจกข้าวสาร – อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ซึ่งมีผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน มารับแจกข้าวสาร – อาหารแห้ง อย่างเนืองแน่น
          ด้วยมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ รวมถึงงานอื่นๆทางด้านสาธารณะกุศลภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการของทางมูลนิธิฯ และในปีนี้มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ ได้จัดงานทำบุญทิ้งกระจาดซึ่งได้จัดขึ้นประจำทุกปี โดยจัดต่อเนื่องมากว่า 40 ปี แล้ว เพื่อทำบุญทำทานให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ผู้ยากไร้และวิญญาณเร่ร่อน โดยภายในงานได้มีการทำบุญแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งทางมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ ได้จัดเตรียมไว้ให้กับประชาชนที่มารอรับเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เทศกาลสารทจีน ถือว่าเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยจัดพิธีเซ่นไหว้และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญ
          ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงเทศกาลสารทจีนตามวัด ศาลเจ้า โรงเจ มูลนิธิจีนต่างๆ จะจัดงานพิธีทิ้งกระจาดขึ้นเพื่อโปรดเหล่าสัมภเวสีที่ขึ้นมาจากนรกได้รับส่วนบุญนี้เพื่อไปเกิดยังภพภูมิที่ดีต่อไป โดยมักจะทำพิธีโปรยทานควบคู่กันไป คือ เซ่นไหว้เหล่าสัมภเวสีแล้วก็จะมีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำดื่ม ผ้าห่ม แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ที่ขาดแคลน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!