ตาก-ฉก.ร.14 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ( การอพยพประชาชน )

ตาก-ฉก.ร.14 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ( การอพยพประชาชน )

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

ฉก.ร.14 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ( การอพยพประชาชน ) บ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระจังหวัดตาก

      เมื่อวันที่27มีนาคม2562 เวลา09.00น. พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เป็นประธาน การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ( การอพยพประชาชน ) บ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระจังหวัดตาก มีร.อ.อัษฐาวุธ เมืองแมะ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร.อ.คงศักดิ์ วิเลปะนะ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 1433 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ ปลัดรัตนกุล สังขะศิลา ปลัดดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความั่นคง พ.ต.ท.มนูญ แก้วพันเดิม สว.อก.สภ.พบพระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ทั้งสองประเทศ 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์สู้รบ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ หน่วยงานทางการแพทย์ องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชนร่วมกันปฏิบัติการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
        โดยมี หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ สถานีตำรวจภูธรพบพระ โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนบ้านมอเกอร์ไทย โรงพยาบาลพบพระ สาธารณสุขอำเภอพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ฝ่ายปกครอง

         ขั้นตอน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ( การอพยพประชาชน ) บ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระจังหวัดตาก ขั้นตอนแรก รับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ เพื่อคัดแยก และปลดอาวุธ กองกำลัง ประเทศสีแดง(สมมุติตามสถานการณ์)ฝั่งตรงข้าม ณ.ท่าข้าม บ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นำมาจุดรวมพล ณ.โรงเรียนบ้านมอเกอร์ไทย ต.วาเล่ย์ ขั้นต้น เพื่อคัดกรอง แยกฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนผู้บาดเจ็บ และขั้นตอนสุดท้ายนำมาที่ส่วนรวมพล สถานที่ปลอดภัย ณ. โรงเรียนพบพระวิทยาคม ต.พบพระอ.พบพระ จ.ตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!