Tag: โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น

ระยอง-แอคคอร์ ลงนามเข้าบริหาร รร.สตาร์ ที่เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี

admin- ธันวาคม 20, 2019

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี      แอคคอร์ ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าบริหาร โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ที่เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี ใจกลางเมืองระยองทุ่มงบ350ล้าน ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!