Tag: โรงพยาบาลมะเร็ง

ลพบุรี-โรงพยาบาลมะเร็งจัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระวันสงกรานต์ให้กับผู้ป่วย

admin- เมษายน 14, 2021

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ โรงพยาบาลมะเร็งจัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระวันสงกรานต์ให้กับผู้ป่วย                              โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดงานสงกรานต์ วัน ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!