Tag: แม่บ้านมหาดไทย

ราชบุรี-แม่บ้านมหาดไทยราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือข้าราช-การลูกจ้างในสังกัด

admin- กันยายน 30, 2020

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้) แม่บ้านมหาดไทยราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือข้าราช-การลูกจ้างในสังกัด                  วันที่ 30 ก.ย.63 ที่ประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร ... อ่านต่อ

เชียงใหม่-ศึกษาดูงานและร่วมกันปลูกพรรณไม้ในพระนาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

admin- สิงหาคม 23, 2020

ภาพ/ข่าว:นันธิกา กิจปาโล / ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะนักเรียนหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุต ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!