Tag: เหล่ากาชาดกาญจน์

กาญจนบุรี-เหล่ากาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะดวงตา

admin- เมษายน 9, 2021

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์          เหล่ากาชาดกาญจน์และรพ.พหลพลพยุหเสนาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะดวงตา โดยใช้สถานที่หอประชุมอำเภอเมืองกาญจนบุรี     ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!