Tag: เรียนออนไลน์

เชียงใหม่-ม.แม่โจ้ ประกาศให้สอนออนไลน์ รับมือCOVID-19

admin- มีนาคม 18, 2020

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ประกาศให้สอนออนไลน์-เลื่อนกิจกรรม-เลี่ยงการเดินทาง เตรียมรับมือ COVID-19 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!