Tag: เปิดการสัมมนา

ระยอง-สัมมนา “การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

admin- กันยายน 6, 2020

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี สัมมนา "การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง"           วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวัดป่าประดู่ (พระอารามห ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!