Tag: เทศบาลเมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร-ยกระดับStreet Foodร้านอาหารเก่าแก่ริมบาทวิถี

admin- กุมภาพันธ์ 19, 2020

ภาพ/ข่าว:ทรงพล/วีระเดช เกิงฝาก สมุทรสาคร ยกระดับStreet Food ร้านอาหารเก่าแก่ยาวนาน27ปี ริมบาทวิถีกว่า100ร้านค้า           นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!