สมุทรสาคร-ยกระดับStreet Foodร้านอาหารเก่าแก่ริมบาทวิถี

สมุทรสาคร-ยกระดับStreet Foodร้านอาหารเก่าแก่ริมบาทวิถี

ภาพ/ข่าว:ทรงพล/วีระเดช เกิงฝาก

สมุทรสาคร ยกระดับStreet Food
ร้านอาหารเก่าแก่ยาวนาน27ปี
ริมบาทวิถีกว่า100ร้านค้า

          นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ออกตรวจร้านค้าริมบาทวิถีพร้อมยกระดับร้านค้า Street Food เก่าแก่ 146ร้านค้าที่ขายกันมา27ปีแล้ว โดยประวัติความเป็นมาของถนนอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย และจับจ่ายใช้สอยได้ในราคาที่ย่อมเยาว์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งชุมชนกลางเมือง จึงทำให้สะดวกแก่การเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยอีกด้วย
         ซึ่งอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ของเทศบาลนครสมุทรสาคร มีมาอย่างยาวนาน รวมเป็นระยะเวลา 27 ปี และได้รับการสืบทอดส่งต่อจากรุ่นเดิมมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ ประเภทจำหน่ายอาหาร จำนวน 146 ร้านค้า ซึ่งเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการอบรมผู้ประกอบการค้าถนนอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรสาคร ในด้านสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี
       นายรัชตพล มีลาภ นักวิชาการชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจสอบทุกร้านต้องผ่านการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ไม่ใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร (No Foam) มีการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด อีกด้วย…

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!