Tag: เทศบาลตำบลแพรกษา

สมุทรปราการ-ผอ.สนง.เศรษฐกิจไทเป ลงนาม MOU ทต.แพรกษา

admin- ตุลาคม 22, 2020

ภาพ-ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์  ผอ.สนง.เศรษฐกิจไทเป ลงนามเอ็มโอยู เทศบาลตำบลแพรกษา แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ          ที่ห้องประ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!