สมุทรปราการ-ผอ.สนง.เศรษฐกิจไทเป ลงนาม MOU ทต.แพรกษา

สมุทรปราการ-ผอ.สนง.เศรษฐกิจไทเป ลงนาม MOU ทต.แพรกษา

ภาพ-ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์ 

ผอ.สนง.เศรษฐกิจไทเป ลงนามเอ็มโอยู เทศบาลตำบลแพรกษา แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ

         ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร นายสรวุฒิ เนื่องจำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายหลี่ หยิง หยวน ที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
      พร้อมคณะจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมลงนามความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว เพื่อให้มีการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ประสานงานร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านต่างๆ
        พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (pws) กับโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน โดยมี นายยศพล จ่างเจริญกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน นางอรัญญา พิสุทธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือในการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีนร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการให้แก่ครูและนักเรียน และ ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!