Tag: เกษตร

ระยอง-เกษตรฯจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

admin- กุมภาพันธ์ 20, 2020

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี      เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา​ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิตใหม่(Field Day​)​ประจำปี​ 2563​ มุ่งช่วยเหลือเ ... อ่านต่อ

ราชบุรี-เกษตรกรสุดซ้ำ กระรอกบุกเจาะกินทุเรียนเสียหายเกือบครึ่งแสน

siameagle- มิถุนายน 4, 2019

ภาพ/่ข่าว:สุจินต์ นฤภัน (เต้) เกษตรกรปลูกสวนทุเรียน ที่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แทบลมจับ หลังถูกกระรอกเจาะกินเนื้อในหล่นเกลื่อน ทำรายได้หดหายเกือบ ... อ่านต่อ

ราชบุรี-เกษตรกรนำเทคนิคใหม่ ใช้ฮอร์โมนผลไม้หมัก ปลูกลําไย ลูกดก ผลโต ช่อใหญ่

siameagle- เมษายน 1, 2019

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้) เกษตรกรชาว อ.บางแพ จ.ราชบุรี ใช้กล้วย และผลไม้ที่หล่นทิ้ง มาทำน้ำหมักชีวภาพ ฉีดพ่นลำไยสายพันธุ์พวงทอง ที่ปลูกแบบยกร่องสวน ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!