Tag: อำเภอดอยเต่า

เชียงใหม่-ดอยเต่า อบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม

admin- มกราคม 26, 2021

ภาพ-ข่าว:วิญญู บุญสุวรรณ ทีมกลุ่มงานสารสนเทศ สนง.พช.เชียงใหม่          อำเภอดอยเต่า อบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!