Tag: อาชีวะศึกษา

ระยอง-อาชีวะภาคตะวันออกเสริมทักษะความรู้ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม4.0แก่ครูผู้สอน

siameagle- พฤษภาคม 24, 2019

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสริมทักษะความรู้ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม4.0แก่ครูผู้สอ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!