Tag: สิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่-ทส. รื้อถอนรีสอร์ทผิดกฎหมายบนดอยม่อนแจ่ม

admin- สิงหาคม 31, 2020

ภาพ / ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มปฏิ ... อ่านต่อ

เชียงใหม่-ไนท์ซาฟารี..ชวนร่วมกิจกรรม Eco-Art

admin- กุมภาพันธ์ 28, 2020

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี..ชวนร่วมกิจกรรม Eco-Art ปลูกฝังสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกเย็นวันเสาร์ ณ ลานหุ่นซาฟารี กา ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!