Tag: ลำปาง

ลำปาง-รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 พื้นที่ จังหวัดลำปาง

admin- พฤษภาคม 15, 2023

ภาพ/ข่าว:พรปวีณ์ วันที่ 15 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 พื้นที่จังหว ... อ่านต่อ

ลำปาง-ศพช.เสริมแกร่งผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

admin- สิงหาคม 13, 2021

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์  พรอัศวโยธิน                    ศพช.ลำปาง เสริมแกร่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สร้างอาชีพ สร ... อ่านต่อ

ลำปาง-กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือจิตอาสาพระราชทาน 904 มอบบ้านผู้ยากไร้

admin- สิงหาคม 6, 2021

ภาพ/ข่าว:ปฏิญญา เรือนงาม                        กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือจิตอาสาพระราชทาน 904 มอบบ้านซ่อม - สร้าง บ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเ ... อ่านต่อ

ลำปาง-หนุนเยาวชนคิดนวัตกรน้อยสร้างคิดวางแผนแก้ปัญหาทางสังคมในพื้นที่

admin- กรกฎาคม 22, 2021

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ,ปฏิญญา เรือนงาม                   หนุนเยาวชนคิดนวัตกรน้อยสร้างคิดวางแผนแก้ปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ภายใต้  Shift and Share "พัฒนาเพ ... อ่านต่อ

ลำปาง-หนุนชนเผ่าเมี่ยน การอบรมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

admin- มิถุนายน 20, 2021

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ / ปฏิญญา เรือนงาม หนุนชนเผ่าเมี่ยน การอบรมโครงการ “เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!