Tag: รองสารวัตรงานจราจร

เปิดชีวิตราชการ “ดาบจิต” ว่าที่ร้อยตรี กิตติสิทธิ์ เจริญทอง รองสารวัตรงานจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี

siameagle- เมษายน 15, 2019

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม เปิดชีวิตราชการ "ดาบจิต" ว่าที่ร้อยตรี กิตติสิทธิ์ เจริญทอง รองสารวัตรงานจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ " ของส ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!