Tag: ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

กาญจนบุรี-ชาวบ้านหมู่ 10 ตะคร้ำเอน แห่ลงคะแคนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

admin- กันยายน 17, 2020

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์ ชาวบ้านหมู่ 10 ตะคร้ำเอน แห่ลงคะแคนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่หลังจากคนเก่าหมดวาระลงกันอย่างคึกคัก           วันที่ 16 กันยาย ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!