กาญจนบุรี-ชาวบ้านหมู่ 10 ตะคร้ำเอน แห่ลงคะแคนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

กาญจนบุรี-ชาวบ้านหมู่ 10 ตะคร้ำเอน แห่ลงคะแคนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

ชาวบ้านหมู่ 10 ตะคร้ำเอน แห่ลงคะแคนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่หลังจากคนเก่าหมดวาระลงกันอย่างคึกคัก

          วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08:00น ชาวบ้านหมู่ 10 ตำบลตะคร้ำเอนได้แห่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหลังจากเปิดหีบให้ลงคะแนนเสียงบริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 10 บ้านหนองรี อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากผู้ใหญ่บ้านคนเก่าได้หมดวาระลง
          นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 12(6)และข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองรีหมู่ที่ 10 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งจากอำเภอท่ามะกา 1.นางวนิดา จงเจริญวัฒนา ปลัดอำเภอ 2.นายธนากร สว่างแก้ว ปลัดอำเภอ 3.นางสาวสุพัตรา บุญจันทร์ ปลัดอําเภอ 4.นางสาวภัทรศิริ ขำช่วง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ 5.นางสาวจิดาภา สำรองพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน 6.นางสาวนริศรา เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานเงินบัญชีปฏิบัติงาน 7.นายปราโมทย์ จิตนิยม กำนันตำบลตะคร้ำเอน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้ง นายหมู่ใหญ่อนุรักษ์ อยู่บุญมี สมาชิกกองอาสารักษาดินเเดนสมาชิกโทพิศาล เซี่ยงผุง
          โดยมีผู้สมัคผู้ใหญ่บ้านลงสมัครเลือกตั้ง จำนวน 2 คน คนที่ 1 เป็นอดีตส.อบตหมู่ที่ 10 ตำบลตะคร้ำเอน ได้เบอร์ 1 ในการลงชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านชื่อนายอิทธิพันธ์ เฮงยิ่งไพศาล และผู้ช่วย 2 คน นายจีรศักดิ์ แผงอุ่ม และนายธนกฤติ เสมา(หรือรอมิวสิค) และผู้สมัครทีมที่ 2 ได้หมายเลข 2 เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ชื่อนางสาวมยุรี จันดี โดยมีชาวบ้านที่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 454 คนต่างเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้และเวลา 15.00 น. จึงทำการปิดในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและมีการนับคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 354 คนผลคะแนนเบอร์ 1 ได้คะแนน 215 คะแนน เบอร์ 2 ได้ 130 คะแนน บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 3 ใบ บัตรเสีย 6 ใบ รวมทั้งสิ้น 35 4 คะแนน ผลการนับคะแนนหมายเลข 1 นายอิทธิพันธ์ เฮงยิ่งไพศาล ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลตะคร้ำเอนคนต่อไป
          หลังจากผลคะแนนเสร็จสิ้นลงชาวบ้านที่มารอลุ้นรายการนับคะแนนได้นำพวงมาลัยมาคล้องคอให้กับทีมผู้สมัครเบอร์ 1 นานอิทธิพันธ์ เฮงยิ่งไพศาล พร้อมผู้ช่วยอีก 2 คน หลังจากนั้นจึงถ่ายรูปร่วมกันบริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองรี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!