Tag: ประชุมศาลแรงงาน

สระบุรี-ศาลแรงงานภาค 1 ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงาน

admin- สิงหาคม 26, 2020

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร ศาลแรงงานภาค 1 ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 1 และแสดงความยินดีกับ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ประสานงานผู้ป ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!