Tag: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

ปทุมธานี-บิณฑ์ เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ ถวายไอ้ไข่วัดดอนใหญ่

admin- กันยายน 24, 2020

ภาพ/ข่าว:อนันต์   วิจิตรประชา                     บิณฑ์ เอกพันธ์ บันลือฤทธิ์  ถวายไอ้ไข่วัดดอนใหญ่หลังขอบารมีวัดเจดีย์แล้ว                    เมื่อเวล ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!