Tag: บริษัท ธุวพลังงาน จำกัด

ราชบุรี-ต้องให้ลูกผมตายก่อนหรอ!! ตัวแทนชาวบ้านกว่า 100 คน ขับไล่โรงงานผลิตน้ำมันเตา

siameagle- พฤษภาคม 12, 2019

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)  ตัวแทนชาวบ้านกว่า 100 คน ขับไล่โรงงานผลิตน้ำมันเตา(มีคลิป)            ตัวแทนชาวบ้านตำบลดอนทราย กว่า 100 คน ร้องหน่วยงานท ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!