Tag: บริจาค

ศรีสะเกษ-น้ำใจชาวพุทธยุคโควิด19 ร่วมบริจาค10 ล้าน

admin- สิงหาคม 23, 2020

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข                น้ำใจชาวพุทธยุคโควิด -19 ร่วมบริจาค 10 ล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดป่าพิมลมังคลาราม เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาส ... อ่านต่อ

นครปฐม-วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีจังหวัดนครปฐม 17-23 ก.ย.

siameagle- กันยายน 18, 2019

ภาพ/ข่าว:อัรกัญญา หลิมสัมพันธ์     จังหวัดนครปฐม จัดงาน The Best of Nakhonpathom วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีจังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!