ศรีสะเกษ-น้ำใจชาวพุทธยุคโควิด19 ร่วมบริจาค10 ล้าน

ศรีสะเกษ-น้ำใจชาวพุทธยุคโควิด19 ร่วมบริจาค10 ล้าน

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

               น้ำใจชาวพุทธยุคโควิด -19 ร่วมบริจาค 10 ล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดป่าพิมลมังคลาราม เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชน

                   เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดงโนนม่วง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีต ผวจ.สุรินทร์ นายบุญจันทร์ บัวหุ่ง ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงศรีสะเกษและคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ สมโภชพระประธาน และถวายมหาสังฆทาน พร้อมทั้งปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลา กบลงสู่ลำห้วยสำราญ ซึ่งเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิด ได้ร่วมกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน บ้านโนนแดงโนนม่วง ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค 11 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยได้ประกอบพิธีเจิมช่อฟ้าศาลาการเปรียญ พิธีผูกผ้าเจ็ดสี คล้องมาลัยช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนชาว อ.อุทุมพรพิสัย มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
                เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากว่า แต่เดิมนั้นอาตมาภาพทำงานอยู่ที่มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัยสงฆ์ของ จ.ศรีสะเกษ และได้มีแนวความคิดว่า น่าที่จะมีที่ปฏิบัติธรรมรวมของพระนิสิต จึงได้เริ่มสร้างศาลาการเปรียญแห่งนี้เมื่อปี 2545 เป็นต้นมา และได้สร้างขนาดใหญ่มากเพื่อให้เพียงพอต่อการมาปฏิบัติธรรมของพระนิสิต 3 – 500 รูป เพื่อใช้ในการทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นพร้อมกันหลังจากนั้น จึงจะให้พระนิสิตแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมตามป่ารอบวัดแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ติดลำห้วยสำราญ ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท โดยได้เริ่มก่อสร้างมาปีนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว ซึ่งเงินที่ได้มาจากการถวายของพุทธศาสนิกชนที่สหรัฐอเมริกาครั้งละ 5 – 10 ดอลลาร์ ก็จะเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนำเอามาใช้ในการก่อสร้าง

                    เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยที่ได้มากที่สุดในการก่อสร้างศาลาการเปรียญแห่งนี้คือ ได้มาจากชาวบ้านโนนแดง – โนนม่วง ต.ทุ่งไชย ร่วมกับชาว อ.อุทุมพรพิสัย และชาว จ.ศรีสะเกษ ซึ่งแม้ว่าขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19 แต่ชาวพุทธทุกคนก็มีจิตใจที่ดีงามในการที่จะร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาสองค์เดิมที่ท่านได้ลาศีลไปแล้ว ท่านได้สร้างศาลาหลังนี้เอาไว้เกือบสำเร็จแล้ว อาตมาก็มาแบบที่เรียกว่าชุบมือเปิบก็ได้ เพราะว่าเขาทำมาเกือบจะเสร็จแล้ว อาตมาเพียงมาเติมให้เสร็จสวยงามเท่านั้น ญาติโยมก็ได้ใช้ประโยชน์กันเต็มที่ บางคนเขามีความคิดว่า เขาสร้างมาจะทันได้เห็นไหมหนอในชีวิตนี้ อาตมาภาพจึงมาคิดว่า ทำไมไม่ทำให้เขาได้ทันได้ดู ดังนั้น จึงได้มาเร่งทำให้เสร็จภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น ทำให้ศาลาการเปรียญแห่งนี้ ได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้อย่างสะดวกเต็มที่ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!