Tag: บจก.อาร์.บี.โลจิสติกส์

ชลบุรี-บจก.อาร์.บี.โลจิสติกส์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

admin- ธันวาคม 4, 2020

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ         อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!