Category: ข่าวเกษตร

ตาก-จัดกิจกรรม งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

admin- มีนาคม 20, 2020

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกลชัยกิจ        สนง.เกษตรจังหวัดตากร่วมกับ สนง.เกษตรพบพระจัดกิจกรรม งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำ ... อ่านต่อ

ฉะเชิงเทรา-ชาวแปดริ้ว! ฝ่าวิกฤตโควิด-19 “ปลูกผักกินเอง”

admin- มีนาคม 19, 2020

ภาพ/ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง           พัฒนาชุมชนฉะเชิงเทรา นำชาวแปดริ้ว ฝ่าวิกฤตโควิด-19 “ปลูกผักกินเอง” สร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย หลีกเลี่ยงเข้าตลาด ... อ่านต่อ

ตราด-ทำข้อตกลง ซื้อขายผลไม้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร

admin- มีนาคม 16, 2020

ภาพ/ข่าว:สวาท เกตุงาม          กรมการค้าภายใน ร่วมพาณิชย์ จ.ตราด ทำข้อตกลง ซื้อขายผลไม้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรมผลไม้กับห้างค้าปลีก ค้าส่ง และผู้ส่ง ... อ่านต่อ

ประจวบคีรีขันธ์-ทดสอบดื่มน้ำใบละกอจากตำรับยาโบราณสู้ไวรัสโควิด -19

admin- มีนาคม 16, 2020

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม หมอพื้นบ้านประจวบฯทดสอบดื่มน้ำใบละกอจากตำรับยาโบราณสู้ไวรัสโควิด -19           วันที่ 16 มีนาคม นายสันทัด เดชเกิด แกนนำจิตอา ... อ่านต่อ

พิจิตร-จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

admin- มีนาคม 13, 2020

ภาพ/ข่าว:ธีระพล คุ้มสุข จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เน้นการให้บริการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง             นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เ ... อ่านต่อ

ตาก-เยี่ยมชมความสำเร็จเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

admin- มีนาคม 13, 2020

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ            สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก เยี่ยมชมความสำเร็จเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม         ... อ่านต่อ

ร้อยเอ็ด-เปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

admin- มีนาคม 4, 2020

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน:อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด                 พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาช ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!