อำนาจเจริญ-ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

อำนาจเจริญ-ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคอีสาน เพื่อยกระดับการพัฒนาศิลปะภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้เกิดการพัฒนาที่ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้ประกอบการประเภทผ้าและช่างทอผ้าจาก 19 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 50 กลุ่ม ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
          ในการนี้จังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมผ้าฝ้าย หมู่ที่ 2,5 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!