ชัยภูมิ-นายก อบจ.ร่วมประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูมิ-นายก อบจ.ร่วมประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

         นายก อบจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ชั้น 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!