กาญจนบุรี-ช้างป่าหิวโซเข้าทำลายพืชไร่ชาวบ้านเสียหาย

กาญจนบุรี-ช้างป่าหิวโซเข้าทำลายพืชไร่ชาวบ้านเสียหาย

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2566 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (คณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและช้างบ้านในจังหวัดกาญจนบุรี) ได้รับแจ้งจาก นายประจวบ วัยยิ่งยุทธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านท่ากะทิ ต.ช่องสะเดา ได้มีช้างป่าจำนวนหลายตัว เข้ามากินและทำลาย พืชไร่ทางการเกษตร (ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย) ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านท่ากะทิจำนวนหลายราย เกษตรกรที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบ มีความเสียหายกันเป็นอย่างหนัก ในช่วงฤดูเพาะปลูกและใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ช้างป่ากิน ทำลาย ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาครัฐ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างป่าให้กับประชาชน ได้รับความเป็นธรรม การเยียวยา ผลักดัน เฝ้าระวังจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ จึงแจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนที่พบเห็นช้างป่า ในพื้นที่ของตน ขอให้แจ้งมายัง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและผลักดันช้างป่ากลับเข้าพื้นที่ป่า ให้ประชาชนมีความปลอดภัยที้งชีวิตและทรัพย์สิน ณ.บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่ากะทิ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!