ชลบุรี-ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. เปิดงานวันคล้ายสถาปนา รร.บ้านหุบบอน ปีที่ 65

ชลบุรี-ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. เปิดงานวันคล้ายสถาปนา รร.บ้านหุบบอน ปีที่ 65

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ ( 1 ก.ย.66 ) ที่โรงเรียนบ้านหุบบอน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหุบบอน ได้ให้การต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนบ้านหุบบอนปีที่ 65 “เกียรติยศหุบบอน เกียรติขจรเกียรติคุณ” และนิทรรศกาลการแสดงผลงานทางวิชาการนวัตกรรม การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ของกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2 และภาคีเครือข่าย โดยมีนายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน
          โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหุบบอน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหุบบอน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในการร่วมกันพัฒนานักเรียนและคุณภาพการศึกษา

          โดยโรงเรียนบ้านหุบบอน ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2501 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 250 1 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเขาคันทรง ปัจจุบันมีนักเรียน 370 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 คน มีนายธีรยุทธ แสงสุริยะจันทร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          หลังจากนั้น ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านหุบบอน ซึ่งภายในงานมี นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา นายเจริญพร แก้วสุมา กำนันตำบลเขาคันทรง นายวิมล จันทร์ยิ้ม รองประธานสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายชำนาญ นาคทั่ง อดีตกำนันตำบลเขาคันทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2-3 และภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมงานและรับมอบเกียรติบัตรจากดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!