ประจวบคีรีขันธ์-ศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาวันทาบูรพาจารย์ อดีตคณะครู ร.ร.วังไกลกังวล

ประจวบคีรีขันธ์-ศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาวันทาบูรพาจารย์ อดีตคณะครู ร.ร.วังไกลกังวล

ประจวบคีรีขันธ์-ศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาวันทาบูรพาจารย์ อดีตคณะครู ร.ร.วังไกลกังวล

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร
เมื่อวันที่ 29 เม.ย.66 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝั่งมัธยม) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล ได้จัดงานแสดงมุทิตาวันทาบูรพาจารย์ คุณครูโรงเรียนวังไกลกังวล ประจำปี 2566 มี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบฯ/อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ อดีต ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. คณะกรรมการนักเรียนเก่าฯ ศิษย์เก่าโรงเรียนวังไกลกังวล คณะครูโรงเรียนวังไกลกังวล และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมแสดงมุทิตาจิตกล่าวคำไหว้ครู รดน้ำดำหัวขอพรจากอดีตคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวลจำนวน 27 ท่าน นำโดยคุณครูอาวุโส นายสาย สวัสดิมงคล อายุ 98 ปี, ศาสตราจารย์เพ็ญศรี กาญจโนมัย อายุ 96 ปี ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนทุนพระราชทานคนแรกของโรงเรียน พร้อมมอบของที่ระลึกให้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครูทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้และอบรมสั่งสอนให้กับนักเรียนได้เป็นคนดี ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและซาบซึ้ง

                 โรงเรียนวังไกลกังวล เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาวังไกลกังวล ซึ่งมีอยู่จำนวนมากแต่ไม่มีสถานที่เล่าเรียน มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ที่ได้พระราชอุปการะค่าใช้จ่ายจากเงินพระราชกุศลเป็นรายปี โดยเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กขึ้นไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพิ่มเติมด้วย โรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาเป็นลำดับ อาทิ พ.ศ. 2497 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาคารที่พักกองรักษาการณ์วังไกลกังวลให้เป็นอาคารเรียนแทนอาคารไม้เก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมากมีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ใน พ.ศ. 2522 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนแปลงการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล จากการบริหารโดยมีครูใหญ่เป็นผู้บริหารด้านวิชาการหัวหน้าแผนกวังไกลกังวล ปัจจุบันเรียกหัวหน้าส่วนวังไกลกังวลเป็นทั้งเจ้าของและผู้จัดการควบคุมดูแลทั่วไป เปลี่ยนมาเป็นการบริหารโดยคณะกรรมการเรียกว่า “กรรมการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวล” ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารโรงเรียน และทางด้านวิชาการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสำนักพระราชวังและของโรงเรียน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!