นนทบุรี-ผอ.สนง.กกต.จว.นบ ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การเปิดหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.

นนทบุรี-ผอ.สนง.กกต.จว.นบ ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การเปิดหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.

นนทบุรี-ผอ.สนง.กกต.จว.นบ ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์การเปิดหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.

ภาพ/ข่าว:ชยพล  แหวนวงษ์
เวลา 8.00 น. วันนี้14 พฤษภาคม 2566 บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนนทบุรี ในเขตเลือกตั้งที่ 2  หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ศาลาอเนกประสงค์วัดท้ายเมือง (หน้าวิหารหลวงพ่อดำ)  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองนนทบุรี  ร.ต.อ.หญิง วฤนธร  ตั้งตฤษณกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้เดินทางมาสังเกตการณ์การเปิดหน่วยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.  พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและรอบครอบที่สุด เพื่อความโปร่งใส และเป็นระเบียบเรียบร้อย

             โดยในวันนี้ได้มีประชาชนทยอยออกมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้งอย่างคึกคัก โดยที่หน่วยเลือกตั้งได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง การยื่นหลักฐานแสดงตน ทั้งบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการหรือหน่วยงานรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (บัตรสีม่วง) และบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) เมื่อได้รับบัตรแล้วก็จะไปยังคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาทหมายเลขผู้สมัครหรือช่องไม่เลือกผู้สมัครใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะทำการปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนน รวมผลคะแนนต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!