อยุธยา-เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ประจำปี พ.ศ.2566

อยุธยา-เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ประจำปี พ.ศ.2566

อยุธยา-เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ประจำปี พ.ศ.2566

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ โบราณสถานป้อมเพชร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 13 สิงหาคม 2566 โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับ นางสุณิสา โกศินานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะฝ่ายจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน
             ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงเป็นส่งเสริมการตลาดและการบูรณาการอำนาจละมุน (Soft Power) มาพัฒนาศักยภาพ  สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ชุมชน
            ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดอาหารประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนู “แสร้งว่า” การจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราววิถีชีวิตริมสายน้ำ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT/CCPOT) และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!