ตาก – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ตาก – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ตาก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพ/ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางนุชนาถ ก้อนจะรา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ พร้อมคณะครูผู้ดูแลเด็ก ให้การต้อนรับ นายเชาว์ เล็กไพรจิต ทนายความอาวุโส ,นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มหาวัน ร่วมเป็นเกียรติมาเป็นประธานในงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประธานในพิธีพร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป พิธืเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรกพิธีถวายพระชัยมงคล โดยนางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ เป็นผู้ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย จากนั้นนายเชาว์ เล็กไพรจิตร กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ,พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดวาดภาพระบายสี ,การแสดงของเด็กนักเรียน และการแสดงออกซึ่งความรักที่ลูกมีต่อแม่
         ทั้งนี้มีแม่ดีเด่น เข้ารับเกียรติบัตรและพระบรมฉายาลักษณ์จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
1.นางสาวพีรดา แซ่ม้า
2.นางสาวฐิติพร สกุลกสิกร
3.นางวันดี ทัองฟ้าจิร
4.นางสาวนิลาวรรณ แซ่ลี
5.นางสาวน้ำฝน พึ่งประดิษฐ์
6.นางยุมนา ไชยเดช
หลังจากเสร็จพิธี ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และรับประทานอาหารร่วมกัน
           สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่ ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนที่ดีต่อแม่ ส่งเสริมให้เด็ก ได้แสดงออกอย่างถูกต้อง และยกย่อง เชิดชูแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก และเกิดความผูกพันธ์กันระหว่างแม่กับลูก เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ด้วยน้ำพระทัยและสายใยแห่งรักในพสกนิกร

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!