สุพรรณบุรี-วัดบางสามหล่อพระประจำวันเกิดวันอายุวัฒนมงคล 48 ปี

สุพรรณบุรี-วัดบางสามหล่อพระประจำวันเกิดวันอายุวัฒนมงคล 48 ปี

สุพรรณบุรี-วัดบางสามหล่อพระประจำวันเกิดวันอายุวัฒนมงคล 48 ปี

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี /อาคม หลักคำ
พระครูปลัดบุญสร้าง ปญฺญาวโร (พธ.ม) เจ้าอาวาสวัดบางสาม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ทำบุญอายุวัฒนมงคล 48 ปี และจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำวันเกิดขนาดใหญ่หน้าตัก 30 นิ้ว ปางสมาธิ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาได้กราบไหว้ขอพรพระที่จัดสร้างมีพิธีตามแบบโบราณ เริ่มจาก พิธีบวงสรวง เทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ พิธีเททองหล่อพระแบบโบราณพระมหาเถระนั่งปรก 4 ทิศ พิธีอธิษฐานจิต โดยพระเกจิคณาจารย์ดังแห่งยุค โดยมีพระครูวิมลวรดิตถ์ หรือหลวงเตี่ยทวนทอง เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มีพิธีกรรมการหล่อพระตามประเพณีเก่าแก่แต่โบราณไว้ให้กราบไหว้บูชาขอพรพระประจำวันเกิดได้สมความปรารถนา ให้สร้างก็ต้องด้วยพิธีกรรมตามแบบโบราณทั้งสิ้นจึงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์

             พระครูปลัดบุญสร้าง ยังบอกด้วยว่า คติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเชื่อว่า การสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ให้เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดแต่ละวันนั้น เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่จะหาที่พึ่งทางใจ และถือว่าการบูชาพระประจำวันเกิดเป็นมงคลอันสูงยิ่งอีกประการหนึ่ง  อานิสงส์สร้างพระประจำวันเกิด ๑. ผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยดีบุก จะได้เกิดเป็นเทวดา ผู้มีศักดามาก ๒.ผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยเงินจะได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ประกอบด้วยรัตนะ ๗ ประการ ๓.ผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยทองเหลือง และทองสัมฤทธิ์ จะได้เกิดเป็นบรมกษัตริย์ ๔.ผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยศิลา จะได้เกิดเป็นท้าวอัมรินทาธิราช ๕.ผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้โพธิ์ และไม้แก่นจันทร์ จะได้เกิดเป็นใหญ่ในประเทศราชบริบูรณ์ด้วยจตุรงคเสนา ๖.ผู้ใดสร้างพระพุทธฉายพระบาทจะได้เกิดเป็นท้าวมหาพรหม ๗.ผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำธรรมชาติ จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในกาลต่อไปก็จะสำเร็จดังความตั้งใจ การสร้างพระพุทธรูปแม้จะด้วยวัตถุธาตุใดก็ตาม จัดว่าได้สะสมบุญไว้ในใจอันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ในกาลต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!