นครปฐม-เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

นครปฐม-เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

     จังหวัดนครปฐม เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

      วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย
       นาย กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้บังคับการค่ายงานชุมนุม กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายจำนวน 236,000 คน ทั่วประเทศ
     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตลอดจนให้ลูกเสือทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
     รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และให้ลูกเสือสำรองได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะทางการลูกเสือ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ผู้บังบัญชา และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 1,100 คน ซึ่งอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!