ร้อยเอ็ด-ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน

ร้อยเอ็ด-ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน/อำนวย ระดาบุตร/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

        จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนถวายฎีกาไปยังสำนักพระราชวังเพื่อขอรับทุนการศึกษาและขอสัญชาติไทยให้กับมารดา

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 และนางเบญจพร สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,200 บาท (แปดพันสองร้อยบาท) จากกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง (ฉก.ชน.ฉก.คศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ให้แก่เด็กชายปองภพ ใสสว่าง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1ที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง อาศัยอยู่กับมารดา เป็นคนสัญชาติลาว และพ่อเลี้ยงที่ร่างกายพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงได้ถวายฎีกาไปยังสำนักพระราชวังเพื่อขอรับทุนการศึกษา และขอสัญชาติไทยให้กับมารดา ที่เป็นคนสัญชาติลาว

           ทั้งนี้ ในกรณีที่เด็กชายปองภพ ใสสว่าง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เป็นบุตรของนายอุดร ใสสว่าง สัญชาติไทย และนางสาวบุนมี ศรีดาวัด สัญชาติลาว อายุ 36 ปี บิดากับมารดาได้อย่าร้างกัน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดา มีอาชีพขายน้ำเต้าหู้ในหมู่บ้าน มีรายได้วันละประมาณ 100 – 200 บาท พอได้ยังชีพ และพ่อเลี้ยงชื่อนาย อภิชาติ สุมังฆะเศษ อายุ 34 ปี อยู่บ้าน 28 หมู1 ตำบล ราชธานี อำเภอธวัชบุรี สภาพร่างกายพิการ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ป่วยอัมพาตครึ่งตัว เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

            จากการถวายฎีกา ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1(สพป.รอ.1) เข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และในครั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง (ฉก.ชน.ฉก.คศ) จำนวน 8,200 บาท นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติเงินกองทุนและคุ้มครองเด็กเยียวยาเบื้องต้น จำนวน 11,000 บา(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท) โดยเป็นค่าเลี้ยงดูบุตร จำนวน จำนวน 1,500 บาท เงินช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพให้กับมารดา จำนวน 5,000 บาท เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 บาท ทุนการศึกษาบุตร จำนวน 3,000 บาท ส่วนการขึ้นสัญชาติไทยของมารดา ได้ประสานกับฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของอำเภอธวัชบุรี เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินเรื่อง ให้กับบิดาเลี้ยง และมารดา ของเด็กชายปองพล แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!