เชียงใหม่-ธนาคารเปิดให้บริการปกติ แต่..งดรับเปิดบัญชี

เชียงใหม่-ธนาคารเปิดให้บริการปกติ แต่..งดรับเปิดบัญชี

ภาพ/ข่าว:ศราวุธ เจิมจันทร์/นันธิกา กิจปาโล/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

      ธนาคารเปิดให้บริการตามปกติ แต่ งดรับการเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา 30-31 มีนาคมนี้ เลี่ยงแพร่ระบาดโรคโควิด-19
      บรรยากาศการมาใช้บริการตามธนาคารต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ของประชาชน ในช่วงเช้าวันนี้ (30 มี.ค.) ยังคงเป็นไปตามปกติ ส่วนใหญ่เป็นบริการฝาก-ถอน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขา สำหรับผู้ที่มีความต้องการจะเปิดบัญชีใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์
      พร้อมทั้งติดประกาศ งดให้บริการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ที่สาขา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้ยกเว้นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี้ ทางธนาคารยังได้มีมาตรการคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย
      สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตาม ‘มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)’ ของทางรัฐบาลนั้น ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่แล้ว เพียงชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี ต้องตรงกับผู้ที่ลงทะเบียน หรือเลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนได้เช่นกัน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!