เพชรบุรี-บันทึกร่วมมือ สานพลังยกระดับการเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ดิจิทัลชุมชน

เพชรบุรี-บันทึกร่วมมือ สานพลังยกระดับการเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ดิจิทัลชุมชน

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

เทศบาลตำบลท่ายาง กศน.อำเภอท่ายาง บันทึกร่วมมือ สานพลังยกระดับการเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ดิจิทัลชุมชน

          เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการ เดินทางไปที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง พร้อมคณะครู และนักเรียน กศน. จำนวนหนึ่ง ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สานพลัง สร้างเครือข่าย โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระหว่าง เทศบาลตำบลท่ายาง กับศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
          ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง ได้จัดตั้งศูนย์ ดิจิตอลห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายางขึ้น โดยตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน และเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เลือกสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล
          สำหรับ ศูนย์ดิจิทัลห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง ได้กำหนดเปิดให้บริการกับประชาชน นักเรียนนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์มาโดยตลอด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา ให้บุคคลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยให้บุคคลซึ่งได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปแล้ว หรือไม่ก็ตาม มีสิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้ แล้วแต่กรณีตามกระบวนการ และการดำเนินงานที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ดังนั้นด้วยบทบาท และอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง โดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กับศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายางโดยนางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง จึงได้ตกลงร่วมกัน ดำเนินการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการยกระดับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ดิจิทัลชุมชน เพื่อ เป็นการตอบสนอง แผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เลือกสำหรับการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิตอล รวมถึง เป็นช่องทางการเข้าถึงบริการของภาครัฐ และที่สำคัญ เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับประชาชน ตำบลท่ายาง และตำบลใกล้เคียง

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!