นครสวรรค์-ประชุมตรวจติดตามโครงการพัฒนาบ่อดินขาว

นครสวรรค์-ประชุมตรวจติดตามโครงการพัฒนาบ่อดินขาว

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์  เหล่าอินทร์

ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา โครงการพัฒนาบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

          วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา โครงการพัฒนาบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลตรีปริญญ รื่นภาควุฒิ ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 พร้อมคณะราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมรับฟัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อ.ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โอกาสนี้นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้รายงานสรุป Master Plan งานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบรรยายสรุปจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามแผนงาน บริเวณบ่อหน่วงน้ำ และคลองไส้ไก่ และบริเวณสระบ่อดินขาว
          สำหรับโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ต.พรหมนิมิต อำเภอตาคลี ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 476 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 200 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน มีประชากร 450 คน ซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูก ปัจจุบันมีแหล่งน้ำอยู่ 2 ส่วน คือใช้น้ำจากสระบ่อดินขาว 150 ไร่ จากคลอง ชัยนาท-ป่าสัก 100 ไร่ และการใช้ปริมาณน้ำต่อวัน 300-400 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกส่วน ซึ่งทางหน่วยงานด้านการเกษตรได้เตรียม พริก มะเขือ กระเพรา โหระพา ยี่หร่า และมะเขือเทศ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนในพื้นที่บริเวณโดยรอบสระบ่อดินขาว เพื่อให้ชุมชนร่วมมือกันและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
          จังหวัดนครสวรรค์ในฐานะหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาสระบ่อดินขาว ให้สามารถกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!