อุดรธานี-อบจ. ประชุมสภา โอนเงิน รายจ่ายผ่านฉลุย

อุดรธานี-อบจ. ประชุมสภา โอนเงิน รายจ่ายผ่านฉลุย

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

สภา อบจ.อุดรธานี “อนุมัติญัตติ” โอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          วันที่ 14 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี วันนี้ อบจ.อุดรธานี ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณากิจการอันอยู่ในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเสนอ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
          นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ สุขธนะ รองนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมครบองค์ประชุม
          สำหรับการประชุมในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 ญัตติ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สามารถบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการทำงาน สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการดังกล่าว จึงขอโอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป..

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!