ตาก-รพ.แม่สอดแจกหน้ากากป้องกันโรค

ตาก-รพ.แม่สอดแจกหน้ากากป้องกันโรค

ภาพ/ข่าว:กิตติศักดิ์ บุญจันทร์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลแม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ได้มอบหน้ากากผ้าซึ่งผลิตขึ้นจากการร่วมมือกันในโครงการ “รัฐ เอกชน แม่สอดร่วมใจต้านภัยพิบัติ” จำนวน 3,600 ชิ้น (สามพันหกร้อยชิ้น) เพื่อให้ผู้มารับบริการมีหน้ากากผ้าไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย ป้องกันการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!