นครสวรรค์-สโมสรสี่แคว จัดกิจกรรมประชุมสามัญ และ กิจกรรม thank you party

นครสวรรค์-สโมสรสี่แคว จัดกิจกรรมประชุมสามัญ และ กิจกรรม thank you party

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สโมสรไลออนส์สี่แควจัดประชุมสามัญครั้งที่ 11/66-67 ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีบริหาร 66-67 นำโดย นายกชญาภา สุสมบูรณ์ ไลออนณิชนันทน์ ฤทธิคง เลขาธิการ ไลออนศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ เหรัญญิก และทีมบริหารฝ่ายต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง เป็นการสรุปงาน ส่งต่อให้กับ ทีมบริหารในปี2567-68 ซึ่งมีไลออนศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ นายกสโมสรฯไลออน นัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา เลธาธิการ ไลออนวรรณิศา กลิ่นชัย เหรัญญิก ไลออนปนัดดา เพ็ญประดับพร ผู้ช่วยเลขาฯ ในการนี้นายกฯสโมสรกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งส่งให้สโมสรมีศักยภาพในการทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนทีมบริหารปี 2567-68 ด้วยความเต็มใจเต็มศักยภาพเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป และ ขอบคุณMc ไลออนณปภัช อัตตนนท์ เทลทวิตเตอร์ ไลออนณัทกร ธนตระกลศรี ที่มีความสามารถโน้มน้าวสมาชิกบริจาคเงินเนื่องในวันเกิดได้ 1550 บาท อีกหนึ่งความประทับใจที่สโมสรฯได้รับรางวัล สโมสรดีเด่น ระดับ Platinum( ยังไม่เป็นทางการ) อันเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกท่านและทีมที่ปรึกษาอันประกอบด้วยคณะกรรมบริหาร ไลออน พญ. สุรางรัตน์ วรรธนะภูติ มี่ปรึกษา ไลออนณปภัช อัตตนนท์ นายกเพิ่งผ่านพ้น ไลออน ศุภานันมากกมลธรรม ไลออนณัทกร ธนตระกลศรี ไลออนรัชดา คงคาวิฑูร นายกฯก่อตั้ง ไลออน รศ. ดร. วไรพร เมฆไตรรัตน์ ไลออนรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ และอีกหลายท่านที่ไม่อาจกล่าวนามได้ครบถ้วนพร้อมทั้งspouse ทุกท่าน

          ต่อมาเวลา 19.00 น. สโมสรไลออนส์สี่แควโดยนายกฯชญาภา สุสมบูรณ์ นายกฯเพิ่งผ่านพ้นไลออนณปภัช อัตตนนท์ และทีมงานจัดงานThank you party เพื่อขอบคุุณสมาชิกที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์ ช่วยเหลืองานสโมสรมาตลอดทั้งปีทำให้สโมสรมีผลงานดีๆที่ช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างมาก ในการนี้นายกชญาภา สุสมบูรณ์ ได้มอบของขวัญที่ระลึกให้กับสมาชิกทุกท่าน ไลออนศุภานัน มากกมลธรรม ก็ได้นำของขวัญมาแจกให้สำหรับสมาชิกในการเล่นเกมส์ ไลออนณัทกร ธนตระกลศรี ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ มีของที่ระลึกให้นายกฯ เลขาฯ เหรัญญิกเป็นการขอบคุณนายกเทศมนตรีจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐให้เกียรติกล่าวอวยพรวันเกิดให้สมาชิกและspouseและทางสโมสรได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มาร่วมงาน และ spouse ทั้งหลายท่านมาร่วมงาน สุดท้ายสมาชิกร่วมกันมอบดอกกุหลาบสีชมพูหวาน เป็นการขอบคุณนายกชญาภา สุสมบูรณ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบปีบริหารสำเร็จลุล่วง ไปด้วยการเสียสละเวลา สติปัญญา กำลังทรัพย์ เป็นอย่างมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!