สิงห์บุรี-เดินหน้างานวันท้องถิ่นไทย ขอตรวจร่างกายก่อนเข้างาน

สิงห์บุรี-เดินหน้างานวันท้องถิ่นไทย ขอตรวจร่างกายก่อนเข้างาน

ภาพ/ข่าว:จีระแมน ขำฉา

ตามที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่มีพระบรมราชโองการให้ยกบานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนและถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเพื่อให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยในระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 กำหนดจัดให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดให้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ บริการประชาชน โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นั้น
นายสมศักดิ์ จันทา รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ก็ฝากแจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่จะไปร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีว่า ในวันดังกล่าวทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสานทีมแพทย์พยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมาตรวจอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน ก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่จะไปได้ให้ความร่วมมือด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!