นครปฐม-จัดพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นครปฐม-จัดพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวนครปฐม

 จัดพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

          วันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่จะเป็นเครื่องมือวัดความสามารถของแรงงาน ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตนเอง


           สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามรถทางด้านช่างของพระองค์ และนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมชิ้นงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานมาจัดแสดง อีกด้วย


 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!