นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันโรบอทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันโรบอทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพ/ข่าว:บ.ก.อรกัญญา หลิมสัมพันธ์ บรรณาธิการบริหาร

             มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันโรบอทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565

              มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวอศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2565 (WRO 2022: World Robot Olympiad 2022) ภายใต้โครงการรัตนโกสินทร์ โรบอทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงรางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามประธานจัดโครงการฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้จัดโครงการ ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และคุณจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบของที่ระลึกให้อธิการบดี

             โครงการฯ ดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคตตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 40 ทีม ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ทั้งนี้ทีมที่ชนะในแต่ละประเภทการแข่งขัน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อไป

#RMUTR
#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!